logo
 0
logo
 

Showroom Canzy/ Thiết Bị Nhà Bếp Canzy/ Canzy Việt Nam

Bếp gas âm Ecalite
Viên rửa chén Finish
Hút mùi Ecalite siêu rẻ
Chậu rửa ưu đãi
Kết thúc sau:
Bếp 1 Điện 1 Từ Cao Cấp Canzy CZ MIX823G - Made in Spain
Bếp 2 Từ 1 Điện Cao Cấp Canzy CZ MIX833 - Made in Spain
Bếp 2 từ Canzy CZ KR778 - Made in Korea
Bếp 2 từ Canzy CZ 822SL - Made in Spain
Bếp 3 Từ Cao Cấp Canzy CZ MIX834 - Made in Spain
Bếp 2 từ Canzy CZ 930I - Made in China
Bếp 1 điện 1 từ Canzy CZ 930H - Made in China
Bếp 1 điện 1 từ kết hợp Canzy CZ 200GS - Made in China
Bếp 2 từ Canzy CZ 38I - Made in China
Bếp hồng ngoại đơn Canzy CZ 1088IH - Made in China
Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy – CZ Deluxe 90 Made in China
Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy – CZ Deluxe 90 Made in China
Máy hút mùi áp tường Canzy CZ-3970Q
7.500.000 ₫
Máy hút mùi kính cong Canzy CZ M6970 - Made in Malaysia
Máy hút mùi âm tủ Canzy CZ 700GH - Made in Malaysia
Máy hút mùi âm tủ Canzy CZ 600GH - Made in Malaysia
Máy hút mùi âm tủ Canzy CZ 600GM - Made in Malaysia
Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy – CZ 68D Made in China
Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy – CZ 68DT Made in China
Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy – CZ 2060I made in China
Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy – CZ 70WR made in China
Lò Nướng Cao Cấp Canzy – CZ 106F
Lò Nướng Cao Cấp Canzy – CZ 11EBN
Lò Nướng Cao Cấp Canzy – CZ 601M
Lò Nướng Cao Cấp Canzy – CZ 608TP
Lò Nướng Cao Cấp Canzy -CZ 805DP
Lò Nướng Cao Cấp Canzy -CZ 807TP
Lò vi sóng Canzy CZ – 34GS Made in Malaysia
Lò vi sóng Canzy CZ – 25SS Made in Malaysia

Bếp Điện Từ

Bếp từ đơn Canzy CZ 1088I - Made in China
Bếp hồng ngoại đơn Canzy CZ 1088IH - Made in China
Bếp 1 điện 1 từ kết hợp Canzy CZ 38IH - Made in China
Bếp từ đơn Canzy CZ 1077 - Made in China
Bếp hồng ngoại đơn Canzy CZ 817 - Made in China
Bếp 1 điện 1 từ kết hợp Canzy CZ 200GS - Made in China
Bếp 2 từ Canzy CZ 38I - Made in China
Bếp 2 từ Canzy CZ 930I - Made in China
Bếp 1 điện 1 từ Canzy CZ 930H - Made in China
Bếp 2 từ Canzy CZ 200SS - Made in China
Bếp 2 từ Canzy CZ KR778 - Made in Korea
Bếp 2 từ Canzy CZ KR888 - Made in Korea
Bếp 2 Từ 1 Điện Cao Cấp Canzy CZ MIX833 - Made in Spain
Bếp 3 Từ Cao Cấp Canzy CZ MIX834 - Made in Spain
Bếp 2 từ Canzy CZ 822SL - Made in Spain
Bếp 1 Điện 1 Từ Cao Cấp Canzy CZ MIX823 - Made in Spain
Bếp 1 Điện 1 Từ Cao Cấp Canzy CZ MIX823S - Made in Spain
Bếp 1 Điện 1 Từ Cao Cấp Canzy CZ MIX823G - Made in Spain
Bếp 2 Từ 1 hồng ngoại Cao Cấp Canzy CZ BMIX65I - Made in Italia
Bếp kết hợp 1 điện 1 từ  Canzy CZ BMIX740T - Made in Italia
Bếp kết hợp 1 điện 1 từ Canzy CZ MIX82H - Made in Malaysia
Bếp 2 từ cao cấp Canzy CZ 76I
Bếp 2 từ Canzy CZ 52I - Made in China
Bếp 1 điện 1 từ Canzy CZ 52IH
Bếp 2 từ Canzy CZ MIX82T - Made in Malaysia
Bếp kết hợp 1 điện 1 từ Canzy CZ ML757IH - Made in Malaysia
Bếp 1 điện 1 từ Canzy CZ-400-2EGB - Made in Malaysia
Bếp 1 điện 1 từ Canzy CZ ML756DT - Made in Malaysia
Bếp 2 từ Canzy CZ ML757I - Made in Malaysia
Bếp 1 điện 1 từ Canzy CZ  ML779GI - Made in Malaysia

Máy Hút Mùi

Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy – CZ 70WR made in China
Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy – CZ 70WY Made in China
Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy – CZ 2060I made in China
Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy – CZ 2070B made in China
Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy – CZ 2060B
Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy – CZ 2070I
Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy – CZ 68D Made in China
Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy – CZ 68DT Made in China
Máy hút mùi âm tủ Canzy CZ 700GH - Made in Malaysia
Máy Hút Mùi Canzy CZ C517I - Made in China
Máy hút mùi âm tủ Canzy CZ 600GM - Made in Malaysia
Máy hút mùi kính cong Canzy CZ M6990 - Made in Malaysia
Máy hút mùi kính cong Canzy CZ 3870Q - Made in China
Máy hút mùi âm tủ Canzy CZ 700GI - Made in Malaysia
Máy hút mùi âm tủ Canzy CZ 600GH - Made in Malaysia
Máy hút mùi áp tường Canzy CZ-3970Q
7.500.000 ₫
Máy hút mùi kính cong Canzy CZ M6970 - Made in Malaysia
Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy – CZ MR90 - Made in Italia
Máy hút mùi kính cong Canzy CZ 70AG
Máy hút mùi áp tường Canzy CZ-70SI
5.880.000 ₫
Máy hút mùi kính cong Canzy CZ M6870 - Made in Malaysia
Máy hút mùi kính cong Canzy CZ M6890 - Made in Malaysia
Máy hút mùi kính cong Canzy CZ 3970Q Made in China
Máy hút mùi kính cong Canzy CZ 3770Q - Made in China
Máy hút mùi kính cong Canzy CZ M6770 - Made in Malaysia
Máy hút mùi kính cong Canzy CZ M6770 - Made in Malaysia
Máy hút mùi kính cong Canzy CZ M6670 - Made in Malaysia
Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy – CZ A39 Made in China
Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy – CZ A37 Made in China
Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy – CZ A37 Made in China
Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy – CZ Deluxe 90 Made in China
Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy – CZ Deluxe 90 Made in China
Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy – CZ 607 Made in China

Bếp Gas

Bếp 2 gas Canzy CZ 488B
Bếp 2 gas Canzy CZ 68H
Bếp Gas Âm Cao Cấp Canzy – CZ 762
Bếp Gas âm Canzy CZ 27MI (Đen)
Bếp 2 gas Canzy CZ 226T
Bếp Gas Âm Cao Cấp Canzy – CZ 862
Bếp gas cao cấp 2 vùng nấu Canzy CZ 788
Bếp 2 gas Canzy CZ 299V
Bếp Gas âm Canzy CZ 27MI (Đỏ)
Bếp Gas Âm Cao Cấp Canzy – CZ 118S
Bếp Gas âm Canzy CZ 662
Bếp Gas Âm Cao Cấp Canzy – CZ118
Bếp Gas Âm Cao Cấp Canzy – CZ 26MI
Bếp Gas Âm Cao Cấp Canzy – CZ 217MI
Bếp Gas Âm 3 Vùng Nấu Cao Cấp Canzy – CZ 863
Bếp Gas Âm Cao Cấp Canzy – CZ688
Bếp Gas Âm Cao Cấp Canzy – CZ 102 Xanh Đen
Bếp Gas Âm 3 Vùng Nấu Cao Cấp Canzy – CZ 368
Bếp Gas Âm Cao Cấp Canzy – CZ 102 Xanh
Bếp Gas Âm Cao Cấp Canzy – CZ 102  Đỏ
Bếp Gas âm Canzy-CZ 268 Hoa
Bếp Gas âm Canzy-CZ 268 Caro
Bếp Gas Âm 3 vùng nấu Cao Cấp Canzy – CZ 308
Bếp Gas âm Canzy-CZ 268 Xanh Đen
Bếp Gas âm Canzy-CZ 268

Chậu Rửa Chén

Chậu Đôi Cánh Phải Cao Cấp Canzy – CZ 1150
Chậu rửa chén đôi Canzy CZ 8245KNT
Chậu Cao Cấp Canzy – CZ 8345HB
Chậu rửa chén đôi Canzy CZ 8245KV
Chậu Đôi Cao Cấp Canzy – CZ 8243
Chậu đôi cánh phải cao cấp Canzy CZ 1045KNB
Chậu Cao Cấp Canzy – CZ 8045H
Chậu Cao Cấp Canzy – CZ 8245HB
Chậu Cao Cấp Canzy – CZ 8245H
Chậu Đôi Cao Cấp Canzy – CZ 8248

Vòi Rửa Chén

Vòi Nước Cao Cấp – CZ 906
Vòi Nước Cao Cấp – CZ 905
Vòi Nước Cao Cấp – CZ 902
Vòi Nước Cao Cấp – CZ 907
Vòi Nước Cao Cấp – CZ 806
Vòi Nước Cao Cấp – CZ 807
Vòi Nước Cao Cấp – CZ 808D
Vòi Nước Cao Cấp – CZ 805
Vòi Nước Cao Cấp – CZ 805D
Vòi Nước Cao Cấp – CZ 805T
Vòi Nước Cao Cấp – CZ 801
Vòi Nước Cao Cấp – CZ 802
Vòi Nước Cao Cấp – CZ 803
Vòi Nước Cao Cấp – CZ 776
Vòi Nước Cao Cấp – CZ 778
Vòi Nước Cao Cấp – CZ 702
Vòi Nước Cao Cấp – CZ 703
Vòi Nước Cao Cấp – CZ 701

Lò Vi Sóng, Lò Nướng

Lò vi sóng Canzy CZ – 25SS Made in Malaysia
Lò Nướng Cao Cấp Canzy -CZ 807TP
Lò vi sóng Canzy CZ – 34GS Made in Malaysia
Lò Nướng Cao Cấp Canzy – CZ 608TP
Lò Nướng Cao Cấp Canzy -CZ 805DP
Lò Nướng Cao Cấp Canzy – CZ 601M
Lò Nướng Cao Cấp Canzy – CZ 11EBN
Lò Nướng Cao Cấp Canzy – CZ 106F

Máy Rửa Sấy Chén

Máy rửa chén 14 bộ lắp độc lập, sấy zeolite Canzy CZ P1435Q - Made in Malaysia
Máy rửa chén 10 bộ, lắp độc lập, sấy zeolite Canzy CZ P1036R - Made in Malaysia
Máy rửa chén 8 bộ , lắp độc lập Canzy CZ P802G - Made in Malaysia
Máy Sấy Chén Cao Cấp Âm Tủ Canzy – CZ 1006 made in China
11.500.000 ₫
Máy Sấy Chén Âm Tủ Cao Cấp Canzy – CZ 100G - Made in China
Máy rửa chén 6 bộ  Canzy CZ –QP368R - Made in Malaysia
Máy rửa chén 14 bộ cao cấp Canzy CZ – QP635M

Dụng Cụ Nhà Bếp

Máy lọc nước nóng lạnh RO Canzy CZ RO05K
Cây nóng lạnh úp bình Canzy CZ 816SDR - Made in Korea
Máy lọc nước nóng lạnh để bàn Canzy CZ 815T22B - Made in Korea
Cây nóng lạnh úp bình Canzy CZ 816SDB - Made in Korea
Máy lọc nước nóng lạnh Canzy CZ RO05S
Cây nóng lạnh úp bình để bàn Canzy CZ 815TDB - Made in Korea
Máy lọc nước uống trực tiếp Canzy CZ 816SW - Made in Korea
Máy lọc nước để bàn Canzy CZ 815TW - Made in Korea
Máy lọc nước nóng lạnh Canzy CZ 816S22B
Nồi chiên không dầu Canzy CZ KG07
Nồi chiên không dầu Canzy CZ FR10A
Nồi chiên không dầu Canzy CZ FR06A
Nồi chiên không dầu Canzy CZ K07W màu trắng
Nồi chiên không dầu Canzy CZ K07B màu đen
Nồi chiên không dầu Canzy CZ K07R màu đỏ
Nồi chiên không dầu Canzy CZ KW07
Máy say sữa hạt Canzy CZ 107HD
Máy ép chậm Canzy CZ 006S
Máy ép chậm Canzy CZ 007R
Chảo chống dính cao cấp Canzy CZ Wordk 28
Chảo chống dính Canzy Frypan 28
Bộ nồi 4 món Rango Canzy CZ 787
Bộ nồi 4 món Canzy Potenza CZ 788
Bộ nồi 4 món Canzy CZ 899
Bộ nồi 5 món Diamond Canzy CZ 789
 Trang chủ
 Danh mục
 Cửa hàng
 Gọi ngay
 Khuyến mãi